Om Pøt Mølle

Om Pøtmølle

 

Pøt Mølle’s historie

​Alle vandmøller i Danmark er fra oldtiden. På Pøt Mølles fortid findes der papir fra ca. 1300 tallet.

 

 

 

1300

​Pøt Mølle ejes af Biskoppen fra den katolske kirke i Århus.

 


 

 

1536

Katolsk kirke afskaffet, mistede Pøt Mølle. Kongen overtog og solgte den til Herremand Parsberg på Jernit (Jernit var en stor gård, der lå, hvor Frijsenborg ligger i dag)

 


 

 

1665

Kom de første Frisere til, de ejede ialt 30 sogne.

 


 

 

1850

Havde man minedrift på Pøt Mølle, hvor man udvandt okker (rødt farvestof).

 


 

 

1860

Satte Lauritsen fisk ud i dammen ved Pøt Mølle.

 


 

 

1900

Var der mølleri og fiskeri samt savværk på Pøt Mølle.

 


 

 

1923

Døde Greve Mogens Friss og alt gik i stå, Der var ikke mere erhverv på Pøt Mølle.

 


 

 

1927

Startede Pøt Mølle som udflugtssted.

 


 

 

1933

01/05 åbnede Martin Bech, Pøt Mølle som traktørsted med åbent i sommermånederne.
Forpagter: Martin Bech 1933 – 1954​

 


 

 

1954

01/05 Pøt Mølle nedbrændte. Pøt Mølle genopbygges på en sokkel af kampesten, der stammer fra det gamle Frijsenborg Slot. På Wedelsborg havde man en masse egetømmer fra en gammel lade liggende, som blev anvendt. Forpagter: Sofie og Poul Lehmann Weng 1954 – 1967

 


 

 

1967

Forpagter: Ebba og Arne Hansen 1967 – 1969

 


 

 

1969

Forpagter: Ralf Petersen 1969 – 1973

 


 

 

1973

Forpagter: Niels Andersen 1973 – 1974

 


 

 

1974

Forpagter: Christian Koch 1974 – 1979

 


 

 

1976

Pøt Mølles store sal ombygges til 4 stk. hotelværelser.

 


 

 

1979

Forpagter: Grete Koch 1979 – 1988)

 


 

 

1988

Forpagter: Hans Mikkelsen 1988 – 2000​

 


 

 

1900

Var der mølleri og fiskeri samt savværk på Pøt Mølle.

 


 

 

2000

Forpagter: Niels Wiesauer 2000 – 2002

 


 

 

2002

Forpagter: Grete Koch Nielsen 2002 – 2006

 


 

 

2006

Forpagter: Helle og Ole Roed 2006 – 2010

 


 

 

2010

Forpagter: Jesper Juhl Christensen og Mark Skjødt Nielsen 2010 – 2015

 


 

 

2013

​Restaurant Pøt Mølle skifter navn til, Pøt Mølle, Frijsenborg Slotskro

 


 

 

2016

Forpagter: Christian Andersen 2016 – ?